Skip to main content

Akkoord cao Rijk

17 maart 2023

 

Partijen bij de cao Rijk hebben een akkoord bereikt. Evenals bij de andere kabinetssectoren heeft het akkoord een lange looptijd met een gedifferentieerde loonstijging.

De gemiddelde loonstijging gedurende de looptijd van 27 maanden bedraagt net geen 9%; voor de achterban van de CMHF gaat deze richting 8%. Naast deze verhoging van de schaalbedragen krijgen de rijksambtenaren tweemaal een uitkering van 450 euro (eind 2022 resp. april 2023).

Saillant punt uit de cao is de ombouw van de PAS naar een opbouwregeling. Hiervoor is een ruim overgangsrecht afgesproken, waarbij 45-plussers nog kunnen kiezen voor de (gedeeltelijk) oude regeling. Degenen die niet kiezen voor PAS ontvangen extra IKB-uren. Die keuze moet dit jaar worden gemaakt.

De CMHF stuurt vandaag een mailing naar al de verenigingen die leden hebben in het rijk. Partijen koppelen 7 juli terug hoe hun ledenraadpleging is verlopen.

Klik hier voor het onderhandelingsresultaat