Skip to main content

Rol CMHF en VCP

De CMHF kent ongeveer 60 aangesloten lidverenigingen van professionals bij het rijk en de lagere overheden. De VCP is breder in de belangenbehartiging van professionals. Professionals vind je overal: in het onderwijs, de zorg, bij multinationals, de politie, defensie, in de luchtvaart etc. Je zou kunnen zeggen dat de VVRA zit onder de paraplu van professionals.