Skip to main content

Kennisdeling en vakontwikkeling

Vakmanschap is een belangrijke voorwaarde en waarde voor een ambtenaar. De VVRA ondersteunt hierbij vanuit ervaring en met kennis op diverse niveaus. Van bestuurlijk, tot specifiek vakinhoudelijk.

Ervaring met beleid, uitvoering, inspectie en politiek gevoelige beleidsdossiers
– projectmanagement;
– loopbaanontwikkeling;
– inspecteursfuncties bij het Rijk;
– diverse vakterreinen:
van gezond en veilig werken, loondoorbetaling bij ziekte, toezicht arrangementen, juridische zaken, politiek bestuurlijke vraagstukken, ondernemingsraden, organisatievraagstukken en HRM;
– omgaan met werkdruk;
– werken aan werkplezier;
– rechtspositionele aspecten.

Daarnaast bieden wij via de leden aan de leden – een jarenlange ervaring met onderhandelen, medezeggenschap, advisering en uitvoering. Bij gebleken belangstelling bieden wij een mentor of maatjes.

Via de Stichting Beroepseer van de CMHF  spannen we ons in om ambtelijk vakmanschap op de agenda en ook gewaardeerd te krijgen. Ambtelijke professionaliteit is de afgelopen 20 jaar steeds verder uit beeld geraakt. Tegenwoordig worden nauwelijks experts aangenomen maar vrijwel uitsluitend generalisten en procesbegeleiders zonder inhoudelijk verstand van zaken.