Skip to main content

Statuten

De statuten zijn bij notariële akte op 12 juli 2021 aangepast en gemoderniseerd.

De oorspronkelijke aanleiding voor de wijzing van de statuten was de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA); we moeten als vereniging CAO’s kunnen afsluiten. Daarnaast was er de noodzaak om met een kleiner bestuur te kunnen werken. Gaandeweg kwamen nog andere punten naar voren, met name de verdere modernisering van de vereniging.

U kunt de statuten vinden door te klikken op de volgende link:2021-07-12 AKTE van statutenwijziging_v4 (AfschriftDigitaal) kopie