Skip to main content

Belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging

De vereniging treedt namens de leden op als spreekbuis en belangenbehartiger van overheidspersoneel (in het bijzonder voor alle SZW-medewerkers). Met name gaat het dan om CAO-onderhandelingen en onderhandelingen over pensioenen.

Collectieve belangenbehartiging is een belangrijke doelstelling van de vereniging.
In onze in 2021 gewijzigde statuten staat kort en bondig dat:

  • De collectieve belangen behartigd worden door periodiek overleg met de dienstleiding of de verantwoordelijke bewindspersoon.
  • De collectieve belangen ook behartigd worden door het afsluiten, dan wel laten afsluiten van collectieve overeenkomsten ter vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de leden van de vereniging.
  • Deelname aan het departementaal georganiseerd overleg met het bevoegd gezag bij het ministerie van SZW (het zogenoemde DGO).

De collectieve belangen van onze leden worden bij voorkeur behartigd door de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). Onze vereniging is daarvoor aangesloten bij de CMHF. Om de sector overheid binnen de CMHF een steviger positie te geven is onlangs de Vereniging Sector CMHF Overheid opgericht. De CMHF zit voor ons weer in de Pensioenkamer van het ABP. De CMHF is weer aangesloten bij de vakcentrale voor professionals (VCP). De VCP zit voor ons weer in de SER.

Individuele belangenbehartiging

De VVRA ondersteunt leden bij vragen op het gebied van loopbaan en treedt op als raadsman. Leden kunnen een beroep doen op deze ondersteuning in geval van onplezierige of onveilige situaties op de werkvloer.

Daarnaast ondersteunen we onze leden bij het werken aan nieuwe mogelijkheden en perspectieven.

Verder verlenen we waar nodig Rechtsbijstand. Hebben we een Raadsman die waar nodig aanwezig kan zijn bij functionerings- of beoordelingsgesprekken die je hebt met je leidinggevende. Ook is er een kortingsregeling waar je gebruik van kunt maken bij verzekeringen bij de OHRA.