Skip to main content

Belangrijke gesprekspartner

We zijn aangesloten bij de CMHF en die op zijn beurt weer bij de VCP en zo leveren we input en onderhandelen we over de CAO Rijk. De CMHP zit voor ons in de Pensioenkamer van het ABP. Namens de CMHF zitten we in het departementaal georganiseerd overleg van de bonden met de werkgever bij SZW (DGO-SZW). Het DGO SZW gaat over de rechtspositionele aspecten van de ambtenaren bij SZW.