Skip to main content

Organisatie

Voor wie is de VVRA

De VVRA is voortgekomen uit de VMHF-SZW, de specifieke vakvereniging voor het ministerie van SZW. Omdat er sprake is van mobiliteit naar andere diensten, is het nu mogelijk om lid te blijven, ook als je bij een ander ministerie werkt. Daarom heeft de vereniging ook gekozen voor een nieuwe naam, Vereniging van Rijksambtenaren. Oud-collega’s blijven lid voor de onderlinge band en voor de collectieve belangenbehartiging die via de vereniging, de CMHF en de VCP wordt gedaan. het betreft dan rechtsbijstandsverzekering, pensioenonderhandelingen in de Pensioenkamer met de werkgever rijk, in het verantwoordingsorgaan van het ABP, en via de VCP in de SER.