Skip to main content

Waarom de VVRA?

De vereniging treedt namens de leden op als spreekbuis en belangenbehartiger van overheidspersoneel (in het bijzonder voor alle SZW-medewerkers). Met name gaat het dan om CAO-onderhandelingen en onderhandelingen over pensioenen.

Collectieve belangenbehartiging is een belangrijke doelstelling van de vereniging.
In onze in 2021 gewijzigde statuten staat kort en bondig dat:

  • De collectieve belangen behartigd worden door periodiek overleg met de dienstleiding of de verantwoordelijke bewindspersoon.
  • De collectieve belangen ook behartigd worden door het afsluiten, dan wel laten afsluiten van collectieve overeenkomsten ter vaststelling van de arbeidsvoorwaarden voor de leden van de vereniging.
  • Deelname aan het departementaal georganiseerd overleg met het bevoegd gezag bij het ministerie van SZW (het zogenoemde DGO).

De collectieve belangen van onze leden worden bij voorkeur behartigd door de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). Onze vereniging is daarvoor aangesloten bij de CMHF. Om de sector overheid binnen de CMHF een steviger positie te geven is onlangs de Vereniging Sector CMHF Overheid opgericht. De CMHF zit voor ons weer in de Pensioenkamer van het ABP. De CMHF is weer aangesloten bij de vakcentrale voor professionals (VCP). De VCP zit voor ons weer in de SER.