Skip to main content

Cao Rijk getekend

17 maart 2023

Op maandag 11 juli is de nieuwe cao voor rijksambtenaren ondertekend door alle partijen waaronder de CMHF (op foto links Jan Hut CMHF-onderhandelaar). De nieuwe cao heeft een looptijd tot 1 juli 2024.

De achterbannen van de bonden hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.

Sommige onderwerpen behoeven nog nadere uitwerking danwel hebben nadere uitleg nodig. Dit laatste geldt met name voor de afspraken omtrent de verlofregelingen c.q. de PAS. Voor het einde van dit jaar moet namelijk gekozen worden of men gebruik wenst te (blijven) maken van de PAS of van de nieuwe verlofregeling. In september gaan partijen bij die keuze behulpzaam zijn middels een voorlichtingscampagne.

klik hier voor de getekende cao Rijk 2022-2024