Skip to main content

Update CAO van 20 maart 2024

Op dinsdag 19 maart zijn FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid, CMHF
Overheid en de werkgever Rijk begonnen met de onderhandelingen voor een
nieuwe CAO Rijk.