Skip to main content

VCP Nieuwsbrief 23.12

8 december 2023

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Ondanks de val van het kabinet wordt er door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, met nauwe betrokkenheid van sociale partners, gewerkt aan de verdere uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Verschillende wetsvoorstellen zijn voorbereid om te zorgen voor een trendbreuk naar een betere arbeidsmarkt. Het doel van de maatregelen is het terugdringen van flexibele arbeid en het vaste contract bij structureel werk weer de norm te laten zijn. De uitwerking is in lijn met het SER Middellange Termijnadvies (MLT) en kan daarmee rekenen op draagvlak van sociale partners. De VCP heeft dan ook niet gereageerd op de internetconsultaties. Als de wetsvoorstellen gereed zijn volgt indiening bij de Raad van State voor advies en daarna de Tweede Kamer. Onderstaand een overzicht van de onderwerpen.

Lees bericht op de website


23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

De kiezer heeft haar stem uitgebracht. Partijen zullen een coalitie moeten vormen. In de formatie zal een koers gekozen worden voor een nieuw kabinet. Voor de VCP is het belangrijk dat daarbij de vele hardwerkende professionals op de radar staan.

Lees bericht op de website


22 november 2023

Reactie vakbonden bij Wetsvoorstel Terugdringen Schijnzelfstandigheid

De VCP steunt, samen met FNV en CNV het voorstel het voorstel, maar maken zich zorgen over mogelijke interpretaties rond zelfstandig ondernemerschap.

Lees bericht op de website


21 november 2023

Code Pensioenfondsen herzien

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen herzien, deze gaat in op 1 januari 2024. Het besluit is zojuist in de Staatscourant geplaatst. De Code is een belangrijk instrument voor de zelfregulering van pensioenfondsen, die moet dus up-to-date zijn en aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. De VCP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste code, ruim tien jaar geleden, alsmede bij deze herziening.

Lees bericht op de website